SKM2020.162.ØLR Genoptagelse – Advokatpålæg – Processkrift med udeblivelsesvirkning – Afvisning af anke

Appellanten havde gentaget sin påstand for byretten om, at Skatteministeriet skulle anerkende, at ap- pellantens skatteansættelser for indkomstårene 2007 og 2008 skulle genoptages ordinært, samt at appel- lantens skatteansættelser for indkomstårene 2005 og 2006 skulle genoptages ekstraordinært. Da appellantens advokat var udtrådt af sagen, pålagde landsretten i medfør af retsplejelovens § 259, stk. 2, appellanten at lade sagen udføre af en advokat, idet landsretten ikke fandt det muligt at behandle sagen på en hensigtsmæssig måde uden en sådan bistand. Parterne blev samtidig pålagt at indlevere et processkrift med bemærkninger til sagens afvisning i henhold § 368 a, stk. 1. Processkriftet blev tillagt udeblivelsesvirkning, jf. retsplejelovens § 386. Appellanten indleverede ikke et processkrift inden for den angivne frist, og da landsretten ikke fandt, at der var grundlag for at undlade udeblivelsesvirkning, blev anken afvist, jf. retsplejelovens § 378, stk. 2, jf. § 386, stk. 1 og 5. Skatteministeriet blev tildelt 10.000 kr. i sagsomkostninger.

17/4 - Skat - afgørelser, domme mv.

 

Denne nyhed er fra nyhedsfeedet: Nyheder - Skat for eksperter fra kilder om skat

Generelle oplysninger om nyhedsfeedet

 • Nyheder - Skat for eksperter fra kilder om skat
  Beskrivelse:
  Nyheder om skat for skatterådgivere mv. fra Skat.dk, Karnov, Folketinget, revisorer og advokater
 • SKM2020.162.ØLR Genoptagelse – Advokatpålæg – Processkrift med udeblivelsesvirkning – Afvisning af anke
  Udgiver: News At Heart
  News At Hearts profil 👍 Send besked, hvis du vil overtage et af vores feeds 😊
 • Nyheder - Skat for eksperter fra kilder om skat
  Generelle top søgeord:
  Der er ingen generelle top søgeord

 

Få løbende tilsendt nyhedsmail med nyheder fra dette nyhedsfeed:

 

Eller gå til Messenger og få nyhederne som beskeder

Knappen herunder åbner Messenger og går direkte til News At Hearts bot. Tap her på "Kom i gang" for følge nyhedsfeedet.

Gå til Messenger »

 

News At Heart Nyheder logo