SKM2020.194.SKTST Skattefri tilførsel af aktiver

Der ønskedes tilladelse til skattefri tilførsel af aktiver, således at to koncernforbundne selskaber ved tilførsel af aktiver kunne apportindskyde et stort antal ejendomme i fem regionale ejendomsselskaber og i fire separate ejendomsselskaber. For så vidt angår de fem regionale ejendomsselskaber blev det oplyst, at formålet med omstruktureringen var at adskille ejendommene fra handelsaktiviteten. Herved ville driften af handelsaktiviteten blive mere klart og gennemsigtigt, fordi handelsaktivitetens resultat ikke ville blive påvirket af ejendommenes drift. Ejendommene ønskedes organisatorisk samlet i fem regionale selskaber. For så vidt angår de separate ejendomsselskaber blev det oplyst, at de ejendomme, der ønskedes tilført disse selskaber, lå på adresser, hvis geografiske placering gjorde, at det ikke ville være usandsynligt, at der kunne ske ændringer i relevante kommune- og lokalplaner. Det blev således forberedt, at disse ville kunne sælges ud af koncernen på aktier fremfor som ejendomshandler. Herved blev det muligt at sælge ejendommene, uden at dels udskudt skat og dels ejendomsavancen ville komme til beskatning. På ovenstående baggrund var det Skattestyrelsens vurdering, at ønsket om fem regionale ejendomsselskaber var tilstrækkeligt forretningsmæssigt begrundet, og at de fem regionale ejendomsselskaber fuldt ud dækkede behovet for at adskille driften af handelsaktiviteten fra ejendommenes drift og at opnå en hensigtsmæssig organisering af ejendomsdriften. Skattestyrelsen vurderede samtidigt, at de fire separate ejendomsselskaber væsentligt var båret af ønsket om at kunne sælge ejendommene på aktier i tilfælde af sandsynlige ændringer i ejendommenes lokalplaner. Salgshensigt kan normalt ikke anses for en gyldig forretningsmæssig årsag. Derfor gav Skattestyrelsen tilladelse til skattefri tilførsel til fem regionale ejendomsselskaber, men afslag på skattefri tilførsel til fire separate ejendomsselskaber.

14/5 - Skat - afgørelser, domme mv.

 

Denne nyhed er fra nyhedsfeedet: Nyheder - Skat for eksperter fra kilder om skat

Generelle oplysninger om nyhedsfeedet

 • Nyheder - Skat for eksperter fra kilder om skat
  Beskrivelse:
  Nyheder om skat for skatterådgivere mv. fra Skat.dk, Karnov, Folketinget, revisorer og advokater
 • SKM2020.194.SKTST Skattefri tilførsel af aktiver
  Udgiver: News At Heart
  News At Hearts profil 👍 Send besked, hvis du vil overtage et af vores feeds 😊
 • Nyheder - Skat for eksperter fra kilder om skat
  Generelle top søgeord:
  Der er ingen generelle top søgeord

 

Få løbende tilsendt nyhedsmail med nyheder fra dette nyhedsfeed:

 

Eller gå til Messenger og få nyhederne som beskeder

Knappen herunder åbner Messenger og går direkte til News At Hearts bot. Tap her på "Kom i gang" for følge nyhedsfeedet.

Gå til Messenger »

 

News At Heart Nyheder logo