SKM2020.48.BR Fri jagt – jagtejendom – fri sommerbolig – skovejendom – sommerboligbegrebet – rådighed

Spørgsmålene i sagen var, om en hovedanpartshaver skulle beskattes af værdien af jagtretten på sit selskabs skovejendom og værdien af rådigheden over to boliger beliggende på ejendommen og i bekræftende fald med hvilke værdier. Under hensyntagen til, at der ikke var oplyst nogen driftsmæssig begrundelse for, at selskabet ikke havde udlejet jagtretten ud over den ene dag, hvor hovedanpartshaveren holdt jagtselskab, og at hovedanpartshaveren var aktiv jæger i den omhandlede periode, fandt retten, at der var en formodning for, at hovedanpartshaveren havde rådet over jagtretten i privat øjemed i hele perioden uanset omfanget af hans faktiske benyttelse af den. Denne formodning var ikke afkræftet. Retten fandt videre, at SKATs værdiansættelse af jagtretten til 500 kr. pr. hektar var foretaget på et sagligt grundlag. Det forhold, at en skønsmand var kommet frem til en pris for jagtretten på 300-350 kr. pr. hektar uden oplysninger om, at der i skønsmandens skøn var indgået oplysninger, der burde være inddraget i SKATs skøn, var ikke tilstrækkeligt til at tilsidesætte SKATs skøn over jagtrettens værdi. Med henvisning til en række konkrete omstændigheder fandt retten desuden, at der var en formodning for, at hovedanpartshaveren havde fået stillet to ejendomme til rådighed, og at hovedanpartshaveren ikke havde afkræftet denne formodning. Retten fandt, at ejendomme var omfattet af ligningslovens § 16, stk. 5, om sommerboliger, og udtalte, at det ikke efter loven var et krav, at boligen var selvstændigt matrikuleret, hvorfor det også var uden betydning, hvilken leje en skønsmand havde fundet passende. Allerede fordi den ejendomsværdi af de to ejendomme, som skønsmanden havde fastsat, ikke afveg væsentligt fra den værdi, SKAT havde skønnet, var der ikke grundlag for at tilsidesætte SKATs skøn over ejendommens værdi. Skatteministeriet blev derfor frifundet.

31/1 - Skat - afgørelser, domme mv.

 

Denne nyhed er fra nyhedsfeedet: Nyheder - Skat for eksperter fra kilder om skat

Generelle oplysninger om nyhedsfeedet

 • Nyheder - Skat for eksperter fra kilder om skat
  Beskrivelse:
  Nyheder om skat for skatterådgivere mv. fra Skat.dk, Karnov, Folketinget, revisorer og advokater
 • SKM2020.48.BR Fri jagt – jagtejendom – fri sommerbolig – skovejendom – sommerboligbegrebet – rådighed
  Udgiver: News At Heart
  News At Hearts profil 👍 Send besked, hvis du vil overtage et af vores feeds 😊
 • Nyheder - Skat for eksperter fra kilder om skat
  Generelle top søgeord:
  Der er ingen generelle top søgeord

 

Få løbende tilsendt nyhedsmail med nyheder fra dette nyhedsfeed:

 

Eller gå til Messenger og få nyhederne som beskeder

Knappen herunder åbner Messenger og går direkte til News At Hearts bot. Tap her på "Kom i gang" for følge nyhedsfeedet.

Gå til Messenger »

 

News At Heart Nyheder logo