SKM2020.137.LSR Objektiv udlejningsværdi

Sagen drejede sig om, hvorvidt klageren skulle beskattes af en objektiv udlejningsværdi i forbindelse med, at klagerens svoger og svigerinde boede på et værelse i klagerens ejendom. Landsskatteretten bemærkede, at hvis ejeren af en fast ejendom overlader benyttelsen af ejendommen til en slægtning eller anden nærtstående person enten vederlagsfrit eller for en ikke uvæsentligt lavere husleje end markedslejen, beskattes ejeren af den objektive udlejningsværdi. Henset til ejendommens indretning fandt Landsskatteretten, at det værelse, klagerens svoger og svigerinde boede i de påklagede indkomstår, var en fuld integreret del af klagerens øvrige ejendom, og at ejendommen ikke kunne betragtes som to selvstændige boliger. Retten lagde tillige vægt på ejendommens vurdering som et énfamilieshus med én beboelseslejlighed. Landsskatteretten fandt desuden, at der i de påklagede indkomstår bestod et boligfællesskab, der udgjorde én husstand, og at der herefter ikke kunne fastsættes en objektiv udlejningsværdi for den del af ejendommen, der blev anvendt af klagerens svoger og svigerinde. Ved vurderingen lagde retten tillige vægt på klagerens forklaring om, at hans svoger og svigerinde betalte for forbrug og i øvrigt bidrog til den fælles husholdning. Landsskatteretten ændrede således SKATs afgørelse.

30/3 - Skat - afgørelser, domme mv.

 

Denne nyhed er fra nyhedsfeedet: Nyheder - Skat for eksperter fra kilder om skat

Generelle oplysninger om nyhedsfeedet

 • Nyheder - Skat for eksperter fra kilder om skat
  Beskrivelse:
  Nyheder om skat for skatterådgivere mv. fra Skat.dk, Karnov, Folketinget, revisorer og advokater
 • SKM2020.137.LSR Objektiv udlejningsværdi
  Udgiver: News At Heart
  News At Hearts profil 👍 Send besked, hvis du vil overtage et af vores feeds 😊
 • Nyheder - Skat for eksperter fra kilder om skat
  Generelle top søgeord:
  Der er ingen generelle top søgeord

 

Få løbende tilsendt nyhedsmail med nyheder fra dette nyhedsfeed:

 

Eller gå til Messenger og få nyhederne som beskeder

Knappen herunder åbner Messenger og går direkte til News At Hearts bot. Tap her på "Kom i gang" for følge nyhedsfeedet.

Gå til Messenger »

 

News At Heart Nyheder logo