SKM2020.47.LSR Grundværdi og omberegnet grundværdi

Ud fra en samlet vurdering af de faktiske og retlige forhold, der gjaldt for påklagede ejendom, samt de konstaterede handelspriser i området, fandt Landsskatteretten ikke grundlag for at ændre den af SKAT ansatte grundværdi pr. 1. oktober 2012. Landsskatteretten stadfæstede således den af SKAT ansatte grundværdi på 3.990.600 kr. pr. 1. oktober 2012. For så vidt angår spørgsmålet om omberegnet grundværdi i henhold til vurderingslovens § 33, stk. 16, bemærkede Landsskatteretten, at der var sket ændringer i ejendommens areal den 11. juli 2012, hvorfor den påklagede ejendom skulle have foretaget en omberegning af grundværdien i 2012 med det basisår, som var gældende for ejendommen forud for arealændringen. Den påklagede ejendom havde ved den seneste vurdering basisår 2007. Omberegningen pr. 1. oktober 2012 skulle således fastsættes med en kvadratmeterpris på 110 kr., da denne udtrykte vurderingsniveauet for den påklagede ejendom i basisåret. Landsskatteretten stadfæstede herefter den af SKAT ansatte omberegnede grundværdi pr. 1. oktober 2012 med basisår 2007 til 2.438.700 kr.

31/1 - Skat - afgørelser, domme mv.

 

Denne nyhed er fra nyhedsfeedet: Nyheder - Skat for eksperter fra kilder om skat

Generelle oplysninger om nyhedsfeedet

 • Nyheder - Skat for eksperter fra kilder om skat
  Beskrivelse:
  Nyheder om skat for skatterådgivere mv. fra Skat.dk, Karnov, Folketinget, revisorer og advokater
 • SKM2020.47.LSR Grundværdi og omberegnet grundværdi
  Udgiver: News At Heart
  News At Hearts profil 👍 Send besked, hvis du vil overtage et af vores feeds 😊
 • Nyheder - Skat for eksperter fra kilder om skat
  Generelle top søgeord:
  Der er ingen generelle top søgeord

 

Få løbende tilsendt nyhedsmail med nyheder fra dette nyhedsfeed:

 

Eller gå til Messenger og få nyhederne som beskeder

Knappen herunder åbner Messenger og går direkte til News At Hearts bot. Tap her på "Kom i gang" for følge nyhedsfeedet.

Gå til Messenger »

 

News At Heart Nyheder logo