SKM2020.173.LSR Selvejende institution - fritagelse for skatte- og selvangivelsespligt

Landsskatteretten stadfæstede et bindende svar, hvorefter en selvejende institution ikke fortsat var fritaget for både skatte- og selvangivelsespligt efter opførelsen af en multiarena. Den selvejende institution var for det første ikke fritaget for at indgive selvangivelse i henhold til skattekontrollovens § 2, stk. 1, nr. 4, idet den selvejende institution havde erhvervsmæssige indtægter ved bl.a. udlejning af fast ejendom og cafédrift. For det andet var den selvejende institution ikke fritaget for at indgive selvangivelse i henhold til skattekontrollovens § 2, stk. 1, nr. 5, idet den selvejende institutions formål ikke udelukkende var almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt. Der blev herved henset til, at den selvejende institutions formål for en del var erhvervsmæssigt, og at det ikke fremgik af den selvejende institutions vedtægter, at formuen ved opløsning udelukkende skulle gå til almennyttige formål. Den selvejende institution kunne ikke støtte ret på en afgørelse fra en kommunal skatteafdeling fra 2002, idet den selvejende institutions faktiske virke havde ændret sig siden 2002.

27/4 - Skat - afgørelser, domme mv.

 

Denne nyhed er fra nyhedsfeedet: Nyheder - Skat for eksperter fra kilder om skat

Generelle oplysninger om nyhedsfeedet

 • Nyheder - Skat for eksperter fra kilder om skat
  Beskrivelse:
  Nyheder om skat for skatterådgivere mv. fra Skat.dk, Karnov, Folketinget, revisorer og advokater
 • SKM2020.173.LSR Selvejende institution - fritagelse for skatte- og selvangivelsespligt
  Udgiver: News At Heart
  News At Hearts profil 👍 Send besked, hvis du vil overtage et af vores feeds 😊
 • Nyheder - Skat for eksperter fra kilder om skat
  Generelle top søgeord:
  Der er ingen generelle top søgeord

 

Få løbende tilsendt nyhedsmail med nyheder fra dette nyhedsfeed:

 

Eller gå til Messenger og få nyhederne som beskeder

Knappen herunder åbner Messenger og går direkte til News At Hearts bot. Tap her på "Kom i gang" for følge nyhedsfeedet.

Gå til Messenger »

 

News At Heart Nyheder logo