SKM2020.69.SR Fusion - underskudsbegrænsning

H Corporation, var det ultimative moderselskab i H-koncernen og var børsnoteret i USA. Koncernen omfattede 4 danske selskaber, der indirekte var 100 % ejet af H Corporation via en række amerikanske og hollandske selskaber. Koncernen ønskedes forenklet ved at gennemføre en fusion af 3 hollandske selskaber beliggende mellem de danske selskaber og det børsnoterede ultimative moderselskab. Efter de hollandske regler skete det ved to særskilte fusioner. Tre af de danske selskaber, H1 ApS, H2 ApS og H3 ApS, havde underskud. Det ønskedes bekræftet, at de påtænkte fusioner ikke udløste underskudsbegrænsning ifølge selskabsskattelovens § 12 D, stk. 1, for de underskudsgivende danske selskaber, da transparensreglen i selskabsskatte-lovens § 12 D, stk. 5, jf. stk. 6, 5. pkt., medfører, at ejerkredsen ikke anses for ændret som følge af fusionerne. Transparensreglen medfører, at der ved vurderingen af, om der er sket ejerskifte med mere end 50 % af selskabskapitalen i datterselskabet ses igennem selskaber, der ejer mere end 25 % af selskabskapitalen eller stemmerne. Transparensreglen finder også anvendelse på et ikke børsnoteret moderselskab, der har hjemsted i en stat, som Danmark har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med. Transparensreglen medførte således, at H Corporation ansås som kapitalejer i de danske selskaber både før og efter de påtænkte fusioner. Skatterådet bekræftede, at der ikke ved de påtænkte fusioner, skete et ejerskifte med mere end 50 %, og at der derfor heller ikke skete underskudsbegrænsning efter selskabsskattelovens § 12 D, stk. 1.

12/2 - Skat - afgørelser, domme mv.

 

Denne nyhed er fra nyhedsfeedet: Nyheder - Skat for eksperter fra kilder om skat

Generelle oplysninger om nyhedsfeedet

 • Nyheder - Skat for eksperter fra kilder om skat
  Beskrivelse:
  Nyheder om skat for skatterådgivere mv. fra Skat.dk, Karnov, Folketinget, revisorer og advokater
 • SKM2020.69.SR Fusion - underskudsbegrænsning
  Udgiver: News At Heart
  News At Hearts profil 👍 Send besked, hvis du vil overtage et af vores feeds 😊
 • Nyheder - Skat for eksperter fra kilder om skat
  Generelle top søgeord:
  Der er ingen generelle top søgeord

 

Få løbende tilsendt nyhedsmail med nyheder fra dette nyhedsfeed:

 

Eller gå til Messenger og få nyhederne som beskeder

Knappen herunder åbner Messenger og går direkte til News At Hearts bot. Tap her på "Kom i gang" for følge nyhedsfeedet.

Gå til Messenger »

 

News At Heart Nyheder logo