Få nyhedsbrev fra feedet "Nyheder - Skat for eksperter fra kilder om skat"

Tilmeld dig løbende nyhedsbrev fra feedet her:

 

Nyhedsbrev: Nyheder - Skat for eksperter fra kilder om skat

Generelle oplysninger om nyhedsbrevet

 • Nyheder - Skat for eksperter fra kilder om skat
  Beskrivelse:
  Nyheder om skat for skatterådgivere mv. fra Skat.dk, Karnov, Folketinget, revisorer og advokater
 • Nyheder - Skat for eksperter fra kilder om skat
  Udgiver: News At Heart
  News At Hearts profil 👍 Send besked, hvis du vil overtage et af vores feeds 😊
 • Nyheder - Skat for eksperter fra kilder om skat
  Generelle top søgeord:
  Der er ingen generelle top søgeord

 

Feedet er parret med dette andet feed: Skat for eksperter fra diverse kilder

 

Eksempler på andre nyhedsbreve

 

Eksempel på personlig nyhedsoversigt


Eksemplet er uden de seneste nyheder

Tilmeld dig nyhedsbrev fra feedet ovenfor og få samtidig en personlig nyhedsoversigt over dine nyheder og se hvilke du mangler at læse, har gemt til senere mv.

 

De seneste ej læste nyheder

Gå til næste

 

Gemte nyheder

Gå til næste     Til top    Gå til næste

 

Dato Overskrift Match Gemt
27/3 Indkaldelse til pressemøde: Aftaler om det offentlige arbejdsmarked i hjemsendelsesperioden
-Skatteministeriet
27/3 
22/1 L 97 - 2019-20 (fremsættelsestalen): Forslag til lov om ændring af lov om afgift af tinglysning af ejer- og..
-ft.dk:Skatteministeriet - Lovforslag
13/2 
7/2 Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, pensionsbeskatningsloven og lo..
-Høringsportalen skat
8/2 
18/9 Forslag til justering af reglerne om omkostningsgodtgørelse i sager om klage over afgørelser om tilbagekald..
-Høringsportalen skat
21/9 
18/3 SKM2020.111.SR Overdragelse af kontrakt – afskrivninger
-Skat - afgørelser, domme mv.
19/3 
11/3 SKM2020.106.BR Overdragelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter – ligningslovens § 2
-Skat - afgørelser, domme mv.
12/3 
11/3 SKM2020.105.ØLR Transfer pricing – TNM-metoden – goodwillafskrivninger – hjemvisning
-Skat - afgørelser, domme mv.
12/3 
11/3 SKM2020.104.BR Manglende indeholdelse af A-skat og AM-bidrag – nettoløn - kildeskattelovens § 68
-Skat - afgørelser, domme mv.
12/3 
11/3 SKM2020.103.ØLR Aktieindkomst – personlig indkomst – bevisbyrde
-Skat - afgørelser, domme mv.
12/3 
10/3 SKM2020.99.SKTST Liste over anerkendte flyselskaber for 2020
-Skat - afgørelser, domme mv.
12/3 
9/3 SKM2020.98.SR Skattepligtig aktieombytning - aktieavance eller udbytte
-Skat - afgørelser, domme mv.
12/3 
6/3 SKM2020.97.SR Sekretariatsgodtgørelse - EU - Skattepligt
-Skat - afgørelser, domme mv.
12/3 
5/3 SKM2020.95.SR Dobbeltrepræsentationsaftale - agenthonorar - rette omkostningsbærer
-Skat - afgørelser, domme mv.
12/3 
27/2 SKM2020.86.SANST Omkostningsgodtgørelse – Forelagt brancheorganisation
-Skat - afgørelser, domme mv.
29/2 
18/2 SKM2020.74.SR Fast driftssted -overdragelse
-Skat - afgørelser, domme mv.
20/2 
14/2 SKM2020.72.BR Sejlads i ”international trafik” – Artikel 14, stk. 3 i Dobbeltbeskatningsoverenskomsten mell..
-Skat - afgørelser, domme mv.
20/2 
12/2 SKM2020.69.SR Fusion - underskudsbegrænsning
-Skat - afgørelser, domme mv.
13/2 
11/2 SKM2020.67.ØLR Værdiansættelse af fast ejendom i dødsbo – sagkyndig vurdering
-Skat - afgørelser, domme mv.
11/2 
10/2 SKM2020.65.SR Pensionsbeskatning – EU-ansættelse – Objektiv skattefritagelse
-Skat - afgørelser, domme mv.
10/2 
7/2 SKM2020.64.LSR Kursgevinst på gæld i fremmed valuta i kommanditselskab
-Skat - afgørelser, domme mv.
8/2 
7/2 SKM2020.63.LSR Transfer pricing - Omkvalificering af skattefrit udbytte
-Skat - afgørelser, domme mv.
8/2 
7/2 SKM2020.62.LSR Transfer pricing – Omkvalificering af skattefrit udbytte
-Skat - afgørelser, domme mv.
8/2 
6/2 SKM2020.61.BR Syn og skøn over fordringers værdi for hele år afskåret
-Skat - afgørelser, domme mv.
8/2 
6/2 SKM2020.60.BR Befordringsfradrag lønindkomst
-Skat - afgørelser, domme mv.
10/2 
6/2 SKM2020.59.SR A.m.b.a. - Forsyningsselskaber - Omstrukturering - beskatning af andelshavere
-Skat - afgørelser, domme mv.
10/2 
5/2 Forskerskatteordning - Fast driftssted - Datterselskab
-Skat - afgørelser, domme mv.
10/2 
5/2 SKM2020.58.SR Forskerskatteordning - Fast driftssted - Datterselskab
-Skat - afgørelser, domme mv.
10/2 
5/2 Om ordinær genoptagelse af en skatteansættelse
-Skat - afgørelser, domme mv.
10/2 
5/2 SKM2020.57.VLR Om ordinær genoptagelse af en skatteansættelse
-Skat - afgørelser, domme mv.
10/2 
5/2 SKM2020.56.SR En kommune var ”et dansk ultimativt moderselskab” i henhold til konsolideringsreglen i SEL § ..
-Skat - afgørelser, domme mv.
10/2 
5/2 SKM2020.55.HR Skattepligt af erstatning for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale
-Skat - afgørelser, domme mv.
10/2 
4/2 SKM2020.54.BR Maskeret udbytte – rette indkomstmodtager
-Skat - afgørelser, domme mv.
10/2 
4/2 SKM2020.52.SR Succession - pengetankreglen - vindmøller og solceller
-Skat - afgørelser, domme mv.
10/2 
4/2 SKM2020.51.BR Skønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug
-Skat - afgørelser, domme mv.
10/2 
3/2 SKM2020.50.SKTST Pålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 62 - platformsbaserede tjenester
-Skat - afgørelser, domme mv.
10/2 
3/2 SKM2020.49.SKTST Pålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 62 - Money Transfer IV
-Skat - afgørelser, domme mv.
10/2 
31/1 SKM2020.48.BR Fri jagt – jagtejendom – fri sommerbolig – skovejendom – sommerboligbegrebet – rådighed
-Skat - afgørelser, domme mv.
10/2 
31/1 SKM2020.47.LSR Grundværdi og omberegnet grundværdi
-Skat - afgørelser, domme mv.
10/2 
31/1 SKM2020.46.LSR Dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Cypern – International trafik - Exemptionsl..
-Skat - afgørelser, domme mv.
11/2 
27/1 SKM2020.37.HR Omkostninger – isoleret bevisoptagelse – omkostningsgodtgørelse – retsplejelovens § 343
-Skat - afgørelser, domme mv.
12/2 
23/1 SKM2020.35.SR En række danske kommanditselskaber var ikke omfattet af selskabsskattelovens § 2 C
-Skat - afgørelser, domme mv.
12/2 
21/1 SKM2020.24.LSR Solcelleanlæg - Finansielt aktiv - Passiv kapitalanbringelse
-Skat - afgørelser, domme mv.
20/2 
26/3 L 156 - 2019-20 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige and..
-ft.dk:Skatteministeriet - Lovforslag
26/3 
26/3 Ny direktør til Spillemyndigheden
-Skatteministeriet
26/3 
10/3 Corona-virus: Regeringen iværksætter i dag en række initiativer som hjælp for dansk økonomi
-Skatteministeriet
12/3 
10/3 Skatteministeriets departement søger højt kvalificeret jurist med interesse for den grønne omstilling og EU..
-Skatteministeriet
12/3 
18/2 Skatteministeriet søger en højt kvalificeret økonom til policy-udvikling og rådgivning af skatteministeren
-Skatteministeriet
20/2 
18/2 Skatteministeriet søger erfaren økonom på konsulentniveau til analyser med Lovmodellen og policy-udvikling
-Skatteministeriet
20/2 
18/2 Skatteministeriet søger højt kvalificerede økonomer til analyser og policy-udvikling på blandt andet boligb..
-Skatteministeriet
20/2 
17/2 Skatteministeriet søger en student til policy-udvikling og analyse
-Skatteministeriet
20/2 
7/2 Styrelsesdirektør til Spillemyndigheden
-Skatteministeriet
8/2 
7/2 It-revisorer til Koncernrevision i Skatteministeriet
-Skatteministeriet
8/2 
6/2 Nyt udspil skal bekæmpe vanvidskørsel og genskabe tryghed på vejene
-Skatteministeriet
8/2 
20/1 Skatteøkonomisk Redegørelse 2019
-Skatteministeriet
12/2 
15/1 Skatteøkonomisk Redegørelse 2019
-Skatteministeriet
12/2 
16/3 L 134 - 2019-20 (betænkning): Forslag til lov om midlertidig udskydelse af betalingsfrister for indeholdt A..
-ft.dk:Skatteministeriet - Lovforslag
18/3 
13/3 L 134 - 2019-20 (som fremsat): Forslag til lov om midlertidig udskydelse af betalingsfrister for indeholdt ..
-ft.dk:Skatteministeriet - Lovforslag
14/3 
27/2 L 97 - 2019-20 (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af lov om afgift af tinglysning af ejer- og pante..
-ft.dk:Skatteministeriet - Lovforslag
29/2 
25/2 L 97 - 2019-20 (som optrykt efter 2. behandling): Forslag til lov om ændring af lov om afgift af tinglysnin..
-ft.dk:Skatteministeriet - Lovforslag
27/2 
30/1 L 90 - 2019-20 (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og ligningsloven. (A..
-ft.dk:Skatteministeriet - Lovforslag
10/2 
28/1 L 91C - 2019-20 (som optrykt efter 2. behandling): Forslag til lov om ændring af personskatteloven. (Nedsæt..
-ft.dk:Skatteministeriet - Lovforslag
12/2 
24/1 L 91 - 2019-20 (betænkning): Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven, ..
-ft.dk:Skatteministeriet - Lovforslag
12/2 
24/1 L 90 - 2019-20 (betænkning): Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og ligningsloven. (Ann..
-ft.dk:Skatteministeriet - Lovforslag
12/2 
23/1 The operation timed out
-ft.dk:Skatteministeriet - Lovforslag
13/2 
4/2 SKM2020.53.ØLR Anmodning om ændring af skattefri fusion til skattepligtig – omgørelse – selvangivelsesomvalg
-Skat - afgørelser, domme mv.
10/2 

 

De 10 senest læste nyheder

Gå til næste     Til top    Gå til næste

 

Nyheder fordelt på kilder

 

ft.dk:Skatteministeriet - Lovforslag

Op    Til top    Ned

Dato Overskrift Match Læst?
31/3 L 165 - 2019-20 (fremsættelsestalen): Forslag til lov om ændring af aktiesparekontoloven, kildeskatteloven, selskabsskatteloven.. Ej læst 
31/3 L 165 - 2019-20 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af aktiesparekontoloven, kildeskatteloven, selskabsskatteloven og ska.. Ej læst 
26/3 L 156 - 2019-20 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. (Beskatning.. Ej læst 
26/3 L 156 - 2019-20 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. (Beskatning.. Gemt
26/3 L 156 - 2019-20 (fremsættelsestalen): Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. (Bes.. Ej læst 
17/3 L 134 - 2019-20 (som vedtaget): Forslag til lov om midlertidig udskydelse af betalingsfrister for indeholdt A-skat og arbejdsma.. Ej læst 
17/3 L 134 - 2019-20 (som optrykt efter 2. behandling): Forslag til lov om midlertidig udskydelse af betalingsfrister for indeholdt .. Ej læst 
16/3 L 134 - 2019-20 (betænkning): Forslag til lov om midlertidig udskydelse af betalingsfrister for indeholdt A-skat og arbejdsmark.. Gemt
13/3 L 134 - 2019-20 (fremsættelsestalen): Forslag til lov om midlertidig udskydelse af betalingsfrister for indeholdt A-skat og arb.. Ej læst 
13/3 L 134 - 2019-20 (som fremsat): Forslag til lov om midlertidig udskydelse af betalingsfrister for indeholdt A-skat og arbejdsmar.. Gemt
27/2 L 97 - 2019-20 (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af lov om afgift af tinglysning af ejer- og panterettigheder m.v. (ti.. Gemt
25/2 L 97 - 2019-20 (som optrykt efter 2. behandling): Forslag til lov om ændring af lov om afgift af tinglysning af ejer- og panter.. Gemt
30/1 L 90 - 2019-20 (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og ligningsloven. (Annullering af stigni.. Gemt
28/1 L 91C - 2019-20 (som optrykt efter 2. behandling): Forslag til lov om ændring af personskatteloven. (Nedsættelse af bundskatten). Gemt
24/1 L 91 - 2019-20 (betænkning): Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven, ligningsloven og per.. Gemt
24/1 L 90 - 2019-20 (betænkning): Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og ligningsloven. (Annullering af stigning.. Gemt
23/1 The operation timed out Gemt
22/1 L 97 - 2019-20 (fremsættelsestalen): Forslag til lov om ændring af lov om afgift af tinglysning af ejer- og panterettigheder m... Gemt

 

Skat - afgørelser, domme mv.

Op    Til top    Ned

Dato Overskrift Match Læst?
3/4 SKM2020.147.SR Investeringsselskab - gennemsnitlig handelsværdiaktiebaseret Ej læst 
1/4 SKM2020.144.SR Fradragsret for forfaldne og betalte ydelser efter et gavebrev i en periode på 10 år indtil opsigelse. Ikke frad.. Ej læst 
31/3 SKM2020.141.LSR Skattefri virksomhedsomdannelse – Opgørelse af kapitalafkastgrundlag Ej læst 
31/3 SKM2020.139.LSR Indberetninger til AKFA-systemet Ej læst 
30/3 SKM2020.138.LSR Forskerskatteordningen - Genoptagelse Ej læst 
30/3 SKM2020.137.LSR Objektiv udlejningsværdi Ej læst 
30/3 SKM2020.136.ØLR Tinglysningsafgiftslovens § 6 a, 1. pkt. – begrebet ”tilførsel af aktiver” Ej læst 
27/3 SKM2020.134.SKTST Skattefri grenspaltning - grenkrav ikke opfyldt Ej læst 
25/3 SKM2020.133.LSR Udlodning af bonus - Beskatning som aktieindkomst Ej læst 
25/3 SKM2020.132.BR Sejlads i ”international trafik” – Artikel 14, stk. 3 i Dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Cypern Ej læst 
25/3 SKM2020.131.BR Kursgevinst – kommanditist – non recourse – fremmed valuta – gældseftergivelse Ej læst 
25/3 SKM2020.129.LSR Omgørelse – Udlodning af udbytte til indfrielse af aktionærlån Ej læst 
24/3 SKM2020.128.LSR Omberegnet grundværdi Ej læst 
24/3 SKM2020.127.LSR Ekstraordinær genoptagelse - Værdi af anparter indskudt i andet selskab Ej læst 
24/3 SKM2020.126.LSR Dobbeltbeskatning – Begrænset skattepligtig af løn og fratrædelsesgodtgørelser i opsigelsesperiode Ej læst 
24/3 SKM2020.125.HR Krydstogtsvirksomhed var ikke omfattet af tonnageskatteordningen Ej læst 
23/3 SKM2020.124.BR Fuld skattepligt – fri bolig – fri sommerbolig – fri bil – hovedaktionær - lejefiksering Ej læst 
23/3 SKM2020.123.BR Skattepligtige gaver eller skattefrie lån Ej læst 
23/3 SKM2020.122.BR Realitetsbehandling af klage trods overskridelse af klagefrist Ej læst 
23/3 SKM2020.121.BR Ejendomsavance - Tinglyst ejer – reel ejer Ej læst 
23/3 SKM2020.120.BR Afvisning – tidligere stævning afvist efter retsplejelovens § 349 Ej læst 
23/3 SKM2020.118.BR Omkostningsgodtgørelse – Tilbagebetaling – Krav rettet mod rådgiver (advokatselskab) Ej læst 
23/3 SKM2020.117.BR Omkostningsgodtgørelse – Tilbagebetaling – Krav rettet mod rådgiver (advokatselskab) Ej læst 
23/3 SKM2020.116.BR Fuld Skattepligt – tilflytning – kildeskattelovens § 7 – grov uagtsomhed Ej læst 
23/3 SKM2020.114.BR Overdragelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter Ej læst 
18/3 SKM2020.111.SR Overdragelse af kontrakt – afskrivninger Gemt
17/3 SKM2020.110.SR Tegningsretter - Aktieindkomst - Social sikring - Lempelse Ej læst 
17/3 SKM2020.109.SKTST Genoptagelse - praksisændring som følge af SKM2018.5.VLR – ”fyrer i kombination” – affaldsvarme-, tillægs- og.. Ej læst 
16/3 SKM2020.108.SR Tilflytning til Frankrig – fortsat bopæl og job i Danmark - fuld dansk skattepligt og lempelse af dobbeltbeskatn.. Ej læst 
11/3 SKM2020.106.BR Overdragelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter – ligningslovens § 2 Gemt
11/3 SKM2020.105.ØLR Transfer pricing – TNM-metoden – goodwillafskrivninger – hjemvisning Gemt
11/3 SKM2020.104.BR Manglende indeholdelse af A-skat og AM-bidrag – nettoløn - kildeskattelovens § 68 Gemt
11/3 SKM2020.103.ØLR Aktieindkomst – personlig indkomst – bevisbyrde Gemt
10/3 SKM2020.99.SKTST Liste over anerkendte flyselskaber for 2020 Gemt
9/3 SKM2020.98.SR Skattepligtig aktieombytning - aktieavance eller udbytte Gemt
6/3 SKM2020.97.SR Sekretariatsgodtgørelse - EU - Skattepligt Gemt
5/3 SKM2020.95.SR Dobbeltrepræsentationsaftale - agenthonorar - rette omkostningsbærer Gemt
4/3 SKM2020.94.SR Investeringsbevis i alternativ investeringsfond kunne ikke indgå i virksomhedsordningen Ej læst 
4/3 SKM2020.93.SR Ekspropriation - frivillig afståelse - træer på rod Ej læst 
4/3 SKM2020.92.SR Ekspropriation - frivillig afståelse - ekstension Ej læst 
27/2 SKM2020.86.SANST Omkostningsgodtgørelse – Forelagt brancheorganisation Gemt
18/2 SKM2020.74.SR Fast driftssted -overdragelse Gemt
14/2 SKM2020.72.BR Sejlads i ”international trafik” – Artikel 14, stk. 3 i Dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Cypern Gemt
12/2 SKM2020.69.SR Fusion - underskudsbegrænsning Gemt
11/2 SKM2020.67.ØLR Værdiansættelse af fast ejendom i dødsbo – sagkyndig vurdering Gemt
10/2 SKM2020.65.SR Pensionsbeskatning – EU-ansættelse – Objektiv skattefritagelse Gemt
7/2 SKM2020.64.LSR Kursgevinst på gæld i fremmed valuta i kommanditselskab Gemt
7/2 SKM2020.63.LSR Transfer pricing - Omkvalificering af skattefrit udbytte Gemt
7/2 SKM2020.62.LSR Transfer pricing – Omkvalificering af skattefrit udbytte Gemt
6/2 SKM2020.61.BR Syn og skøn over fordringers værdi for hele år afskåret Gemt
6/2 SKM2020.60.BR Befordringsfradrag lønindkomst Gemt
6/2 SKM2020.59.SR A.m.b.a. - Forsyningsselskaber - Omstrukturering - beskatning af andelshavere Gemt
5/2 Forskerskatteordning - Fast driftssted - Datterselskab Gemt
5/2 SKM2020.58.SR Forskerskatteordning - Fast driftssted - Datterselskab Gemt
5/2 Om ordinær genoptagelse af en skatteansættelse Gemt
5/2 SKM2020.57.VLR Om ordinær genoptagelse af en skatteansættelse Gemt
5/2 SKM2020.56.SR En kommune var ”et dansk ultimativt moderselskab” i henhold til konsolideringsreglen i SEL § 11, stk. 4 Gemt
5/2 SKM2020.55.HR Skattepligt af erstatning for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale Gemt
4/2 SKM2020.54.BR Maskeret udbytte – rette indkomstmodtager Gemt
4/2 SKM2020.53.ØLR Anmodning om ændring af skattefri fusion til skattepligtig – omgørelse – selvangivelsesomvalg Gemt
4/2 SKM2020.52.SR Succession - pengetankreglen - vindmøller og solceller Gemt
4/2 SKM2020.51.BR Skønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug Gemt
3/2 SKM2020.50.SKTST Pålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 62 - platformsbaserede tjenester Gemt
3/2 SKM2020.49.SKTST Pålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 62 - Money Transfer IV Gemt
31/1 SKM2020.48.BR Fri jagt – jagtejendom – fri sommerbolig – skovejendom – sommerboligbegrebet – rådighed Gemt
31/1 SKM2020.47.LSR Grundværdi og omberegnet grundværdi Gemt
31/1 SKM2020.46.LSR Dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Cypern – International trafik - Exemptionslempelse Gemt
27/1 SKM2020.37.HR Omkostninger – isoleret bevisoptagelse – omkostningsgodtgørelse – retsplejelovens § 343 Gemt
23/1 SKM2020.35.SR En række danske kommanditselskaber var ikke omfattet af selskabsskattelovens § 2 C Gemt
21/1 SKM2020.24.LSR Solcelleanlæg - Finansielt aktiv - Passiv kapitalanbringelse Gemt
21/1 SKM2020.23.LSR Skattepligtig gave – Korresponderende fradrag Ej læst 

 

Skatteministeriet

Op    Til top    Ned

Dato Overskrift Match Læst?
1/4 Skatteministeriet søger afdelingschef til Stab og Kommunikation Ej læst 
1/4 Skatteministeriet søger ny kollega til departementets internationale kontor, som vil bidrage aktivt til den europæiske dagsorde.. Ej læst 
31/3 Samtlige oplysningsfrister forlænges til 1. september Ej læst 
31/3 Samtlige oplysningsfrister forlænges til 1. september Ej læst 
31/3 Samtlige oplysningsfrister forlænges til 1. september Ej læst 
31/3 Samtlige oplysningsfrister forlænges til 1. september Ej læst 
31/3 Samtlige oplysningsfrister forlænges til 1. september Ej læst 
31/3 Skatteministeriet søger ny kollega til departementets internationale kontor Ej læst 
30/3 Nu kan danskerne bruge deres udenlandske bil til at komme hjem Ej læst 
30/3 Covid-19: Mulighed for fritagelse for renter og gebyrer Ej læst 
27/3 Aftaler om det offentlige arbejdsmarked i hjemsendelsesperioden Ej læst 
27/3 Indkaldelse til pressemøde: Aftaler om det offentlige arbejdsmarked i hjemsendelsesperioden Gemt
26/3 Ny direktør til Spillemyndigheden Gemt
16/3 Små og mellemstore virksomheder får en markant forbedring af deres likviditet Ej læst 
16/3 Styrelsesdirektør til Vurderingsstyrelsen Ej læst 
13/3 Regeringen fremsætter i dag hastelovforslag, der øger virksomhedernes likviditet Ej læst 
13/3 Offentligt ansatte skal fra i dag arbejde hjemme Ej læst 
10/3 Corona-virus: Regeringen iværksætter i dag en række initiativer som hjælp for dansk økonomi Gemt
10/3 Skatteministeriets departement søger højt kvalificeret jurist med interesse for den grønne omstilling og EU-ret Gemt
5/3 Skatteministeriet søger en ambitiøs student med talforståelse til ledelsesinformation og HR-analyser Ej læst 
18/2 Skatteministeriet søger en højt kvalificeret økonom til policy-udvikling og rådgivning af skatteministeren Gemt
18/2 Skatteministeriet søger erfaren økonom på konsulentniveau til analyser med Lovmodellen og policy-udvikling Gemt
18/2 Skatteministeriet søger højt kvalificerede økonomer til analyser og policy-udvikling på blandt andet boligbeskatningsområdet Gemt
17/2 Skatteministeriet søger en student til policy-udvikling og analyse Gemt
7/2 Styrelsesdirektør til Spillemyndigheden Gemt
7/2 It-revisorer til Koncernrevision i Skatteministeriet Gemt
6/2 Nyt udspil skal bekæmpe vanvidskørsel og genskabe tryghed på vejene Gemt
20/1 Skatteøkonomisk Redegørelse 2019 Gemt
15/1 Skatteøkonomisk Redegørelse 2019 Gemt

 

sktst.dk:Pressemeddelelser | Skattestyrelsen

Op    Til top    Ned

Dato Overskrift Match Læst?
4/4 760.000 midtjyder skal have 3,8 mia. kr. tilbage i skat | Skattestyrelsen Ej læst 
4/4 720.000 borgere i Region Syddanmark skal have 3,5 mia. kr. tilbage i skat | Skattestyrelsen Ej læst 
4/4 470.000 borgere i Region Sjælland skal have 2,3 mia. kr. tilbage i skat | Skattestyrelsen Ej læst 
4/4 350.000 nordjyder skal have 1,7 mia. kr. tilbage i skat | Skattestyrelsen Ej læst 
4/4 1,1 million borgere i Region Hovedstaden skal have 6 mia. kr. tilbage i skat | Skattestyrelsen Ej læst 
4/4 Danskerne skal have 17,4 mia. kr. tilbage i overskydende skat | Skattestyrelsen Ej læst 
18/3 Skattestyrelsen til enkeltmandsvirksomheder: Justeres forskudsopgørelsen i dag, stoppes B-skat fredag | Skattestyrelsen 24/3 
18/3 Skattestyrelsen åbner hotline for at besvare virksomheders spørgsmål om coronapakke | Skattestyrelsen 23/3 
12/3 Overskydende skat falder - især for borgere i alderen 30-49 år | Skattestyrelsen 18/3 
12/3 Årsopgørelsen: Skattestyrelsen er klar med hjælp i weekenden | Skattestyrelsen 18/3 
12/3 Se årsopgørelsen allerede nu | Skattestyrelsen 21/3 
12/3 Skattestyrelsen: De nye årsopgørelser er skræddersyede til hver enkelt borger | Skattestyrelsen 18/3 
12/3 Digitalt kontrolværktøj stopper forkerte indtastninger af fradrag i TastSelv for knap 50 mio. kr. | Skattestyrelsen 22/3 
12/3 På ti år har Money Transfer-indsatser udløst skatteregninger for 2,1 mia. kr. | Skattestyrelsen 18/3 
12/3 De åbne skattelister for 2018 er klar | Skattestyrelsen 18/3 
25/1 Skattestyrelsen tager Rigsrevisionens gennemgang af udbytteforlig til efterretning | Skattestyrelsen 11/3 
25/1 Skattestyrelsen klar med årsopgørelsen den 9. marts | Skattestyrelsen 15/3 
15/1 Sidste chance for at få styr på januar-lønnen | Skattestyrelsen 28/3 
28/12 Året lakker mod enden – 800.000 jobskiftere bør tjekke forskudsopgørelsen | Skattestyrelsen 22/3 
23/12 Målrettet kontrol med punktafgifter giver 500 mio. kr. i statskassen | Skattestyrelsen 28/3 
28/11 Skattestyrelsens opgave i udbyttesagen er at få så mange penge som muligt tilbage i statskassen | Skattestyrelsen 25/3 

 

SR Skat

Op    Til top    Ned

Dato Overskrift Match Læst?
31/3 SR.2020.101 Anders Nørgaard Laursen: International Skatteret 2019-2020 (1) Ej læst 
31/3 SR.2020.121 HD-R Bent Ramskov, Troels Behnke Skak: Afgrænsning Af Betingelserne for Skattefri Virksomhedsomdannelse - De Evige .. Ej læst 
31/3 SR.2020.113 Burcu Ayse Balci: Underleverandører I Fast Driftsstedsvurderingen - Med Særlig Fokus På Punkt 40 I Kommentarerne Ti.. Ej læst 
31/3 SR.2020.97 Liselotte Madsen: Udgifter Til Afholdelse Af Syn Og Skøn Efter Retsplejelovens Regler Og Skatteforvaltningslovens Re.. Ej læst 
31/3 SR.2020.94 Liselotte Madsen: Danske Kommanditselskaber Var Ikke Omfattet Af Sel § 2 C Ej læst 
2/3 SR.2020.52 Kaspar Bastian: Tiden Er Moden til En Revision af Fristreglerne 23/3 
2/3 SR.2020.88 Michael Serup: Værdiansættelse af Fast Ejendom i Dødsboer 23/3 
2/3 SR.2020.65 Anne Cathrine Primdal Allentoft, Trine Hansen: Indberetning af Skatteordninger 23/3 
2/3 SR.2020.46 Jane Bolander: Andelshaverkonti, Konkurs og Retserhvervelse 23/3 
2/3 SR.2020.60 Niels Langager: Hvornår Foreligger Der En Administrativ Praksis? En Kommentar til to Nyere Afgørelser Fra Landsskatt.. 23/3 
2/3 SR.2020.48 Jane Bolander: Kursgevinstbeskatning Af Kommanditist - Non Recourse - Hæftelsesbegrænsning - Kapitalens Fri Bevægeli.. 23/3 
3/2 SR.2020.29 Niels Langager: Omvurdering Af Landets Faste Ejendomme - En Kommentar Til to Nyere Afgørelser Fra Landsskatteretten 21/3 
3/2 SR.2020.17 Inge Langhave: Mageskifte Ved Delsalg Og Delkøb Af Grunde I Et Interessentskab 21/3 
3/2 SR.2020.34 Jens Wittendorff, Aarhus Universitet: Løsning Af International Dobbeltbeskatning Ved Voldgift - Oecd's Multilaterale.. 21/3 
3/2 SR.2020.21 Otto Brøns-Petersen: Skatteøkonomisk Oversigt 2020 21/3 
3/2 SR.2020.13 Inge Langhave: Forskerskatteordningen - KSL §§ 48 E OG 48 F 21/3 
3/2 SR.2020.2 Problematiske Hæftelsesregler for Selskaber under Sambeskatning 21/3 
3/12 SR.2019.386 Mette Juul, Cliff Kristoffersen: Skatteministeriet tager bekræftende til genmæle i sag om momsgodtgørelse til udenl.. 29/3 
3/12 SR.2019.391 Jan Pedersen: Skattestrafferet - kommentarer til udvalgte domme - unddragelse og svig - SKM2019.436.VLR, gaveafgift.. 26/3 
3/12 SR.2019.366 Mikkel Fisker, Mette Houborg Pedersen: Ejendomskategorierne iEjendomsvurderingsloven 24/3 
3/12 SR.2019.377 Michael Tell: Nyt fra EU-domstolen om sambeskatning og grænseoverskridende underskudsudnyttelse 26/3 
3/12 SR.2019.372 Lars Kiertzner: Skatte- og afgiftsunddragelse og hvidvask 25/3 
3/12 SR.2019.363 Liselotte Madsen: Lønmodtager - fradrag for Aadvokatomkostninger 26/3 
3/12 SR.2019.361 Liselotte Madsen: Ligningslovens § 2 - Fiksering af renter vedrørende royaltytilgodehavende 27/3 
22/10 SR.2019.346 Louise Fjord Kjærsgaard: Status på OECD's arbejde vedrørende digitaliseringen af økonomien - fra et fokus på tech-g.. 27/3 
21/10 SR.2019.324 Anders Nørgaard Laursen: International skatteret 2018-2019 23/3 
21/10 SR.2019.340 Christian Bach Worsøe: Om efterfølgende forsæt i skatte- og afgiftsstrafferetten - en kommentar til TfS 2018, 678 27/3 
21/10 SR.2019.321 Jane Bolander: Konvertering af gæld 25/3 
21/10 SR.2019.334 Jane Bolander: Fradrag for tab på regresfordring 26/3 
21/10 SR.2019.319 Jane Bolander: Værdiansættelse af dødsboers ejendomme 27/3 
27/9 SR.2019.304 Tina Bøgh Thyssen, Camilla Fie Pedersen, Henrik Knattrup Nielsen, Martin Franck: Den nye ejendomsvurderingslov - hv.. 28/3 
24/9 SR.2019.300 Per Ørtoft Jensen: Forskerskatteordningen iKSL §§ 48 E-F - opfølgning på artikel i SR-Skat 2017.328 31/3 
24/9 SR.2019.295 Michael Serup: Optionsbeskatning af A/B-modeller? 29/3 
24/9 SR.2019.279 Inge Langhave: Tilbagekaldelse af tilladelse til skattefri aktieombytning - et spørgsmål om de formelle og materiel.. 28/3 
24/9 SR.2019.288 Erik Banner-Voigt: Skattemæssig betydning af vedtægtsændring i lyset af seneste praksis 31/3 
24/9 SR.2019.276 Ny skatteminister og nyt tidsskrift - Retssikkerhed skal fortsat være i fokus 30/3 
24/9 SR.2019.284 Inge Langhave: Forbeholdt udbytteret ved generationsskifte - konsekvens for sælger og især køber 30/3 
3/6 SR.2019.259 Jesper Buus, Lars Kjærgård Terkilsen: Danmark har nu ratificeret den multilaterale konvention af 24. november 2016 22/3 

 

News At Heart Nyheder logo

 

 

 

 

 

 

 

undefined