Få nyhedsmail fra feedet "Nyheder - Skat for eksperter fra kilder om skat"

Tilmeld dig løbende nyhedsmail fra feedet her:

 

Nyhedsmail: Nyheder - Skat for eksperter fra kilder om skat

Generelle oplysninger om nyhedsmailen

 • Nyheder - Skat for eksperter fra kilder om skat
  Beskrivelse:
  Nyheder om skat for skatterådgivere mv. fra Skat.dk, Karnov, Folketinget, revisorer og advokater
 • Nyheder - Skat for eksperter fra kilder om skat
  Udgiver: News At Heart
  News At Hearts profil 👍 Send besked, hvis du vil overtage et af vores feeds 😊
 • Nyheder - Skat for eksperter fra kilder om skat
  Generelle top søgeord:
  Der er ingen generelle top søgeord

 

Feedet er parret med dette andet feed: Skat for eksperter fra diverse kilder

 

Eksempler på andre nyhedsmails

 

Eksempel på personlig nyhedsoversigt


Eksemplet er uden de seneste nyheder

Tilmeld dig nyhedsmail fra feedet ovenfor og få samtidig en personlig nyhedsoversigt over dine nyheder og se hvilke du mangler at læse, har gemt til senere mv.

 

De seneste ej læste nyheder

Gå til næste

 

Dato Overskrift Match
Der er ingen ulæste nyheder fra de sidste tre dage

 

Gemte nyheder

Gå til næste     Til top    Gå til næste

 

Dato Overskrift Match Gemt
26/3 L 156 - 2019-20 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige and..
-ft.dk:Skatteministeriet - Lovforslag
26/3 
16/3 L 134 - 2019-20 (betænkning): Forslag til lov om midlertidig udskydelse af betalingsfrister for indeholdt A..
-ft.dk:Skatteministeriet - Lovforslag
18/3 
13/3 L 134 - 2019-20 (som fremsat): Forslag til lov om midlertidig udskydelse af betalingsfrister for indeholdt ..
-ft.dk:Skatteministeriet - Lovforslag
14/3 
27/2 L 97 - 2019-20 (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af lov om afgift af tinglysning af ejer- og pante..
-ft.dk:Skatteministeriet - Lovforslag
29/2 
25/2 L 97 - 2019-20 (som optrykt efter 2. behandling): Forslag til lov om ændring af lov om afgift af tinglysnin..
-ft.dk:Skatteministeriet - Lovforslag
27/2 
30/1 L 90 - 2019-20 (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og ligningsloven. (A..
-ft.dk:Skatteministeriet - Lovforslag
10/2 
28/1 L 91C - 2019-20 (som optrykt efter 2. behandling): Forslag til lov om ændring af personskatteloven. (Nedsæt..
-ft.dk:Skatteministeriet - Lovforslag
12/2 
24/1 L 91 - 2019-20 (betænkning): Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven, ..
-ft.dk:Skatteministeriet - Lovforslag
12/2 
24/1 L 90 - 2019-20 (betænkning): Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og ligningsloven. (Ann..
-ft.dk:Skatteministeriet - Lovforslag
12/2 
23/1 The operation timed out
-ft.dk:Skatteministeriet - Lovforslag
13/2 
22/1 L 97 - 2019-20 (fremsættelsestalen): Forslag til lov om ændring af lov om afgift af tinglysning af ejer- og..
-ft.dk:Skatteministeriet - Lovforslag
13/2 
6/5 SKM2016.279.HR Udkast til styresignal vedrørende +/- 15 pct.-reglen, særligt hvornår der foreligger særlige..
-Høringsportal for styresignaler
15/5 
20/5 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige
-Høringsportalen skat
21/5 
19/5 Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love (Lempelse af ejendomsbeskat..
-Høringsportalen skat
21/5 
12/5 Forslag af 8. maj 2020 fra EU-Kommissionen til Rådsbeslutning om udskydelse af tidspunktet for ikrafttrædel..
-Høringsportalen skat
15/5 
5/5 Cirkulære om ændring af cirkulære om værdiansættelsen af aktiver og passiver i dødsboer m.m. og ved gaveafg..
-Høringsportalen skat
15/5 
7/2 Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, pensionsbeskatningsloven og lo..
-Høringsportalen skat
8/2 
18/9 Forslag til justering af reglerne om omkostningsgodtgørelse i sager om klage over afgørelser om tilbagekald..
-Høringsportalen skat
21/9 
20/5 Storskalatest: Boligejerne tager godt imod nye vurderinger | Vurderingsstyrelsen
-vurdst.dk:Vurderingsstyrelsen | Vurderingsstyrelsen
21/5 
20/5 L 194 - 2019-20 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre l..
-ft.dk:Skatteministeriet - Lovforslag
21/5 
15/5 L 165 - 2019-20 (betænkning): Forslag til lov om ændring af aktiesparekontoloven, kildeskatteloven, selskab..
-ft.dk:Skatteministeriet - Lovforslag
15/5 
20/5 SKM2020.210.LSR Skattefri virksomhedsomdannelse
-Skat - afgørelser, domme mv.
21/5 
20/5 SKM2020.209.SKTST Meddelelse og indgivelse til Skatteforvaltningen
-Skat - afgørelser, domme mv.
21/5 
20/5 SKM2020.208.SR Tysk selskab - udøvelse af kernevirksomhed fra medarbejders hjem i Danmark i 6 måneder - fas..
-Skat - afgørelser, domme mv.
21/5 
20/5 SKM2020.207.LSR Udbetaling af jubilæumsgratiale – Koncernforbundne selskaber
-Skat - afgørelser, domme mv.
21/5 
20/5 SKM2020.206.LSR Benyttelse af udenlandsk arbejdskraft - arbejdsudleje/lønmodtagerforhold
-Skat - afgørelser, domme mv.
21/5 
20/5 SKM2020.205.SR Udbytteudlodning til moderselskab i Cypern - ikke begrænset skattepligt - arrangement ikke o..
-Skat - afgørelser, domme mv.
21/5 
20/5 SKM2020.204.SR Omkvalificering af ApS til skattemæssig transparent enhed på salgstidspunktet efter SEL § 2A
-Skat - afgørelser, domme mv.
21/5 
19/5 SKM2020.203.LSR Afslag på anmodning om aktindsigt i Gældsstyrelsens direktions udgifter grundet uforholdsmæ..
-Skat - afgørelser, domme mv.
21/5 
18/5 SKM2020.198.SR Moms og ombytning af vouchere
-Skat - afgørelser, domme mv.
21/5 
14/5 SKM2020.194.SKTST Skattefri tilførsel af aktiver
-Skat - afgørelser, domme mv.
15/5 
13/5 SKM2020.192.SR Nedskrivning af gæld - koncerninterne overdragelser af fordringer - værdiansættelser.
-Skat - afgørelser, domme mv.
15/5 
11/5 SKM2020.190.SR Trust - Transparent
-Skat - afgørelser, domme mv.
15/5 
11/5 SKM2020.188.SR Skattepligtigt salg af udlejningsejendomme i VSO og overtagelse af opsparet overskud
-Skat - afgørelser, domme mv.
15/5 
11/5 SKM2020.189.SR Fondsmidler modtaget til indretning af ny tilbygning til teater var fradragsberettigede som ..
-Skat - afgørelser, domme mv.
15/5 
11/5 SKM2020.187.SR Salg af ejendom beliggende i Danmark var ikke omfattet af artikel 8 i dobbeltbeskatningsover..
-Skat - afgørelser, domme mv.
15/5 
7/5 SKM2020.186.SKTST Pålæg af oplysningspligt efter skattekontrollovens § 62 - incitamentsprogram
-Skat - afgørelser, domme mv.
8/5 
6/5 SKM2020.185.VLR Værdiansættelse af ejerlejlighed i dødsbo – sagkyndig vurdering
-Skat - afgørelser, domme mv.
6/5 
6/5 SKM2020.181.SR Kapitalinstrument - hybrid kernekapital
-Skat - afgørelser, domme mv.
15/5 
4/5 SKM2020.179.HR Beskatning af forbeholdt udbytte – fast praksis - tilbagesøgning
-Skat - afgørelser, domme mv.
15/5 
1/5 SKM2020.177.LSR Genoptagelse af skatteansættelsen - ændring af afskrivningssats – berigtigelse af indtastni..
-Skat - afgørelser, domme mv.
15/5 
30/4 Nyhedsbrev: Generationsskifte Omstrukturering - April 2020
-Bech-Bruun nyheder
15/5 
18/3 SKM2020.111.SR Overdragelse af kontrakt – afskrivninger
-Skat - afgørelser, domme mv.
19/3 
11/3 SKM2020.106.BR Overdragelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter – ligningslovens § 2
-Skat - afgørelser, domme mv.
12/3 
11/3 SKM2020.105.ØLR Transfer pricing – TNM-metoden – goodwillafskrivninger – hjemvisning
-Skat - afgørelser, domme mv.
12/3 
11/3 SKM2020.104.BR Manglende indeholdelse af A-skat og AM-bidrag – nettoløn - kildeskattelovens § 68
-Skat - afgørelser, domme mv.
12/3 
11/3 SKM2020.103.ØLR Aktieindkomst – personlig indkomst – bevisbyrde
-Skat - afgørelser, domme mv.
12/3 
10/3 SKM2020.99.SKTST Liste over anerkendte flyselskaber for 2020
-Skat - afgørelser, domme mv.
12/3 
9/3 SKM2020.98.SR Skattepligtig aktieombytning - aktieavance eller udbytte
-Skat - afgørelser, domme mv.
12/3 
6/3 SKM2020.97.SR Sekretariatsgodtgørelse - EU - Skattepligt
-Skat - afgørelser, domme mv.
12/3 
5/3 SKM2020.95.SR Dobbeltrepræsentationsaftale - agenthonorar - rette omkostningsbærer
-Skat - afgørelser, domme mv.
12/3 
27/2 SKM2020.86.SANST Omkostningsgodtgørelse – Forelagt brancheorganisation
-Skat - afgørelser, domme mv.
29/2 
18/2 SKM2020.74.SR Fast driftssted -overdragelse
-Skat - afgørelser, domme mv.
20/2 
14/2 SKM2020.72.BR Sejlads i ”international trafik” – Artikel 14, stk. 3 i Dobbeltbeskatningsoverenskomsten mell..
-Skat - afgørelser, domme mv.
20/2 
12/2 SKM2020.69.SR Fusion - underskudsbegrænsning
-Skat - afgørelser, domme mv.
13/2 
11/2 SKM2020.67.ØLR Værdiansættelse af fast ejendom i dødsbo – sagkyndig vurdering
-Skat - afgørelser, domme mv.
11/2 
10/2 SKM2020.65.SR Pensionsbeskatning – EU-ansættelse – Objektiv skattefritagelse
-Skat - afgørelser, domme mv.
10/2 
7/2 SKM2020.64.LSR Kursgevinst på gæld i fremmed valuta i kommanditselskab
-Skat - afgørelser, domme mv.
8/2 
7/2 SKM2020.63.LSR Transfer pricing - Omkvalificering af skattefrit udbytte
-Skat - afgørelser, domme mv.
8/2 
7/2 SKM2020.62.LSR Transfer pricing – Omkvalificering af skattefrit udbytte
-Skat - afgørelser, domme mv.
8/2 
6/2 SKM2020.61.BR Syn og skøn over fordringers værdi for hele år afskåret
-Skat - afgørelser, domme mv.
8/2 
6/2 SKM2020.60.BR Befordringsfradrag lønindkomst
-Skat - afgørelser, domme mv.
10/2 
6/2 SKM2020.59.SR A.m.b.a. - Forsyningsselskaber - Omstrukturering - beskatning af andelshavere
-Skat - afgørelser, domme mv.
10/2 
5/2 Forskerskatteordning - Fast driftssted - Datterselskab
-Skat - afgørelser, domme mv.
10/2 
5/2 SKM2020.58.SR Forskerskatteordning - Fast driftssted - Datterselskab
-Skat - afgørelser, domme mv.
10/2 
5/2 Om ordinær genoptagelse af en skatteansættelse
-Skat - afgørelser, domme mv.
10/2 
5/2 SKM2020.57.VLR Om ordinær genoptagelse af en skatteansættelse
-Skat - afgørelser, domme mv.
10/2 
5/2 SKM2020.56.SR En kommune var ”et dansk ultimativt moderselskab” i henhold til konsolideringsreglen i SEL § ..
-Skat - afgørelser, domme mv.
10/2 
5/2 SKM2020.55.HR Skattepligt af erstatning for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale
-Skat - afgørelser, domme mv.
10/2 
4/2 SKM2020.54.BR Maskeret udbytte – rette indkomstmodtager
-Skat - afgørelser, domme mv.
10/2 
4/2 SKM2020.53.ØLR Anmodning om ændring af skattefri fusion til skattepligtig – omgørelse – selvangivelsesomvalg
-Skat - afgørelser, domme mv.
10/2 
4/2 SKM2020.52.SR Succession - pengetankreglen - vindmøller og solceller
-Skat - afgørelser, domme mv.
10/2 
4/2 SKM2020.51.BR Skønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug
-Skat - afgørelser, domme mv.
10/2 
3/2 SKM2020.50.SKTST Pålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 62 - platformsbaserede tjenester
-Skat - afgørelser, domme mv.
10/2 
3/2 SKM2020.49.SKTST Pålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 62 - Money Transfer IV
-Skat - afgørelser, domme mv.
10/2 
31/1 SKM2020.48.BR Fri jagt – jagtejendom – fri sommerbolig – skovejendom – sommerboligbegrebet – rådighed
-Skat - afgørelser, domme mv.
10/2 
31/1 SKM2020.47.LSR Grundværdi og omberegnet grundværdi
-Skat - afgørelser, domme mv.
10/2 
31/1 SKM2020.46.LSR Dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Cypern – International trafik - Exemptionsl..
-Skat - afgørelser, domme mv.
11/2 
27/1 SKM2020.37.HR Omkostninger – isoleret bevisoptagelse – omkostningsgodtgørelse – retsplejelovens § 343
-Skat - afgørelser, domme mv.
12/2 
23/1 SKM2020.35.SR En række danske kommanditselskaber var ikke omfattet af selskabsskattelovens § 2 C
-Skat - afgørelser, domme mv.
12/2 
21/1 SKM2020.24.LSR Solcelleanlæg - Finansielt aktiv - Passiv kapitalanbringelse
-Skat - afgørelser, domme mv.
20/2 
5/5 Skatteministeriet søger ambitiøse og fagligt dygtige medarbejdere til Koncernregnskab
-Skatteministeriet
15/5 
4/5 Skatteministeriet søger højt kvalificerede økonomer til analyser og policy-udvikling
-Skatteministeriet
15/5 
4/5 Skatteministeriet søger kontorchef til Økonomisk Politik og Analyse
-Skatteministeriet
15/5 
27/3 Indkaldelse til pressemøde: Aftaler om det offentlige arbejdsmarked i hjemsendelsesperioden
-Skatteministeriet
27/3 
26/3 Ny direktør til Spillemyndigheden
-Skatteministeriet
26/3 
10/3 Corona-virus: Regeringen iværksætter i dag en række initiativer som hjælp for dansk økonomi
-Skatteministeriet
12/3 
10/3 Skatteministeriets departement søger højt kvalificeret jurist med interesse for den grønne omstilling og EU..
-Skatteministeriet
12/3 
18/2 Skatteministeriet søger en højt kvalificeret økonom til policy-udvikling og rådgivning af skatteministeren
-Skatteministeriet
20/2 
18/2 Skatteministeriet søger erfaren økonom på konsulentniveau til analyser med Lovmodellen og policy-udvikling
-Skatteministeriet
20/2 
18/2 Skatteministeriet søger højt kvalificerede økonomer til analyser og policy-udvikling på blandt andet boligb..
-Skatteministeriet
20/2 
17/2 Skatteministeriet søger en student til policy-udvikling og analyse
-Skatteministeriet
20/2 
7/2 Styrelsesdirektør til Spillemyndigheden
-Skatteministeriet
8/2 
7/2 It-revisorer til Koncernrevision i Skatteministeriet
-Skatteministeriet
8/2 
6/2 Nyt udspil skal bekæmpe vanvidskørsel og genskabe tryghed på vejene
-Skatteministeriet
8/2 
20/1 Skatteøkonomisk Redegørelse 2019
-Skatteministeriet
12/2 
15/1 Skatteøkonomisk Redegørelse 2019
-Skatteministeriet
12/2 
14/5 L 174 - 2019-20 (betænkning): Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, ..
-ft.dk:Skatteministeriet - Lovforslag
15/5 
14/5 Data og digitale værktøjer er med til at sikre 555 mia. kr. i personskatter | Skattestyrelsen
-sktst.dk:Pressemeddelelser | Skattestyrelsen
15/5 
12/5 Ny softwareløsning sparer virksomheder for dobbeltarbejde med momsindberetninger | Skattestyrelsen
-sktst.dk:Pressemeddelelser | Skattestyrelsen
15/5 
6/5 Nu får 300.000 virksomheder brev om muligheden for at låne rentefrit | Skattestyrelsen
-sktst.dk:Pressemeddelelser | Skattestyrelsen
6/5 
30/4 Mulighed for at søge rentefrit lån til små og mellemstore virksomheder fra tirsdag | Skattestyrelsen
-sktst.dk:Pressemeddelelser | Skattestyrelsen
15/5 

 

De 10 senest læste nyheder

Gå til næste     Til top    Gå til næste

 

Nyheder fordelt på kilder

 

ft.dk:Skatteministeriet - Lovforslag

Op    Til top    Ned

Dato Overskrift Match Læst?
28/5 L 174 - 2019-20 (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, pensionsbeskatning.. Ej læst 
28/5 L 165A - 2019-20 (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af aktiesparekontoloven. (Forhøjelse af loftet for indskud på aktie.. Ej læst 
28/5 L 165B - 2019-20 (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, selskabsskatteloven og skatteindberetningslove.. Ej læst 
26/5 L 165A - 2019-20 (som optrykt efter 2. behandling): Forslag til lov om ændring af aktiesparekontoloven. (Forhøjelse af loftet f.. Ej læst 
26/5 L 165B - 2019-20 (som optrykt efter 2. behandling): Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, selskabsskatteloven og skat.. Ej læst 
20/5 L 194 - 2019-20 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. (Lempelse af ej.. Gemt
20/5 L 194 - 2019-20 (fremsættelsestalen): Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. (Lempels.. Ej læst 
15/5 L 165 - 2019-20 (betænkning): Forslag til lov om ændring af aktiesparekontoloven, kildeskatteloven, selskabsskatteloven og skat.. Gemt
14/5 L 174 - 2019-20 (betænkning): Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, pensionsbeskatningsl.. Gemt
30/4 L 175 - 2019-20 (som vedtaget): Forslag til lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbet.. Ej læst 
30/4 L 175 - 2019-20 (som optrykt efter 2. behandling): Forslag til lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift .. Ej læst 
28/4 L 175 - 2019-20 (betænkning): Forslag til lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetal.. Ej læst 
21/4 L 175 - 2019-20 (som fremsat): Forslag til lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbeta.. Ej læst 
21/4 L 175 - 2019-20 (fremsættelsestalen): Forslag til lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket.. Ej læst 
16/4 L 174 - 2019-20 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, pensionsbeskatnings.. Ej læst 
26/3 L 156 - 2019-20 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. (Beskatning.. Ej læst 
26/3 L 156 - 2019-20 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. (Beskatning.. Gemt
16/3 L 134 - 2019-20 (betænkning): Forslag til lov om midlertidig udskydelse af betalingsfrister for indeholdt A-skat og arbejdsmark.. Gemt
13/3 L 134 - 2019-20 (som fremsat): Forslag til lov om midlertidig udskydelse af betalingsfrister for indeholdt A-skat og arbejdsmar.. Gemt
27/2 L 97 - 2019-20 (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af lov om afgift af tinglysning af ejer- og panterettigheder m.v. (ti.. Gemt
25/2 L 97 - 2019-20 (som optrykt efter 2. behandling): Forslag til lov om ændring af lov om afgift af tinglysning af ejer- og panter.. Gemt
30/1 L 90 - 2019-20 (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og ligningsloven. (Annullering af stigni.. Gemt
28/1 L 91C - 2019-20 (som optrykt efter 2. behandling): Forslag til lov om ændring af personskatteloven. (Nedsættelse af bundskatten). Gemt
24/1 L 91 - 2019-20 (betænkning): Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven, ligningsloven og per.. Gemt
24/1 L 90 - 2019-20 (betænkning): Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og ligningsloven. (Annullering af stigning.. Gemt
23/1 The operation timed out Gemt
22/1 L 97 - 2019-20 (fremsættelsestalen): Forslag til lov om ændring af lov om afgift af tinglysning af ejer- og panterettigheder m... Gemt

 

Skat - afgørelser, domme mv.

Op    Til top    Ned

Dato Overskrift Match Læst?
28/5 SKM2020.220.SKTST Styresignal om ikrafttrædelsen af det genindførte enhedsprincip Ej læst 
28/5 SKM2020.219.SKTST Styresignal om genoptagelse af skatteansættelser som følge af Landsskatterettens kendelser SKM2006.75.LSR og .. Ej læst 
28/5 SKM2020.217.ØLR Afvisning af ankesag – advokat havde ikke møderet for landsret Ej læst 
27/5 SKM2020.214.SKTST Styresignal om underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver Ej læst 
26/5 SKM2020.213.SKTST Forvaltning af investeringsforeninger – Ydelser omfattet af delvis fritagelse - Praktisk tilrettelæggelse af .. Ej læst 
26/5 SKM2020.211.HR Beregning af boafgift Ej læst 
20/5 SKM2020.210.LSR Skattefri virksomhedsomdannelse Gemt
20/5 SKM2020.209.SKTST Meddelelse og indgivelse til Skatteforvaltningen Gemt
20/5 SKM2020.208.SR Tysk selskab - udøvelse af kernevirksomhed fra medarbejders hjem i Danmark i 6 måneder - fast driftssted i Danmark Gemt
20/5 SKM2020.207.LSR Udbetaling af jubilæumsgratiale – Koncernforbundne selskaber Gemt
20/5 SKM2020.206.LSR Benyttelse af udenlandsk arbejdskraft - arbejdsudleje/lønmodtagerforhold Gemt
20/5 SKM2020.205.SR Udbytteudlodning til moderselskab i Cypern - ikke begrænset skattepligt - arrangement ikke omfattet LL § 3 Gemt
20/5 SKM2020.204.SR Omkvalificering af ApS til skattemæssig transparent enhed på salgstidspunktet efter SEL § 2A Gemt
19/5 SKM2020.203.LSR Afslag på anmodning om aktindsigt i Gældsstyrelsens direktions udgifter grundet uforholdsmæssigt ressourceforbrug Gemt
19/5 SKM2020.202.SR Tynd kapitalisering - kaution fra moderselskab - vurdering af kontrolleret gæld ikke afhængig af værdi af kaution Ej læst 
19/5 SKM2020.200.BR Ikke grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skønsmæssige forhøjelse af skatteyders skattepligtige ind.. Ej læst 
18/5 SKM2020.199.SR Aktivernes handelsværdi fastsat efter selskabsskattelovens § 5 D, stk. 2 i et varmeselskab Ej læst 
18/5 SKM2020.198.SR Moms og ombytning af vouchere Gemt
18/5 SKM2020.197.SR Udlejning af tofamilieshus til fritidsbrug Ej læst 
14/5 SKM2020.194.SKTST Skattefri tilførsel af aktiver Gemt
13/5 SKM2020.192.SR Nedskrivning af gæld - koncerninterne overdragelser af fordringer - værdiansættelser. Gemt
11/5 SKM2020.190.SR Trust - Transparent Gemt
11/5 SKM2020.188.SR Skattepligtigt salg af udlejningsejendomme i VSO og overtagelse af opsparet overskud Gemt
11/5 SKM2020.189.SR Fondsmidler modtaget til indretning af ny tilbygning til teater var fradragsberettigede som en intern uddeling Gemt
11/5 SKM2020.187.SR Salg af ejendom beliggende i Danmark var ikke omfattet af artikel 8 i dobbeltbeskatningsoverenskomt Gemt
7/5 SKM2020.186.SKTST Pålæg af oplysningspligt efter skattekontrollovens § 62 - incitamentsprogram Gemt
6/5 SKM2020.185.VLR Værdiansættelse af ejerlejlighed i dødsbo – sagkyndig vurdering Gemt
6/5 SKM2020.181.SR Kapitalinstrument - hybrid kernekapital Gemt
4/5 SKM2020.179.HR Beskatning af forbeholdt udbytte – fast praksis - tilbagesøgning Gemt
1/5 SKM2020.177.LSR Genoptagelse af skatteansættelsen - ændring af afskrivningssats – berigtigelse af indtastningsfejl Gemt
28/4 SKM2020.176.SR Dobbeltdomicil - Australien Ej læst 
27/4 SKM2020.175.LSR Forhøjelse af selskabets registreringsafgift – Demobiler Ej læst 
27/4 SKM2020.174.LSR Forhøjelse af selskabets registreringsafgift – Demobiler Ej læst 
27/4 SKM2020.173.LSR Selvejende institution - fritagelse for skatte- og selvangivelsespligt Ej læst 
27/4 SKM2020.172.SKTST Forlængelse af fristen for indsendelse af en anmodning om at gøre brug af den forenklede ordning fastsat i SK.. Ej læst 
23/4 SKM2020.170.SR Fagforeningskontingent Ej læst 
23/4 SKM2020.169.VLR Fri bil – autocamper – rådighed – bevisbyrde – kørselsregnskab kommissionssalg Ej læst 
23/4 SKM2020.168.ØLR Rette indkomstmodtager - bestyrelsesformand i børsnoteret selskab - omgørelse Ej læst 
22/4 SKM2020.167.SR Værdiansættelse - Aktieløn - Lukkekurs Ej læst 
21/4 SKM2020.166.SKTST Grænseoverskridende skattefri fusion Ej læst 
20/4 SKM2020.165.SKTST Indberetning af grænseoverskridende ordninger - DAC6 - juridisk vejledning Ej læst 
17/4 SKM2020.164.BR Aktieavance – tildeling af warrants – grov uagtsomhed Ej læst 
17/4 SKM2020.163.BR Skatteyder hæftede for et honorarkrav fra sagsøgeren - krav på omkostningsgodtgørelse Ej læst 
17/4 SKM2020.162.ØLR Genoptagelse – Advokatpålæg – Processkrift med udeblivelsesvirkning – Afvisning af anke Ej læst 
17/4 SKM2020.160.BR Renter af tilbagebetalte sagsomkostninger Ej læst 
17/4 SKM2020.159.BR Kursgevinst – kommanditist – K/S – non recourse – fremmed valuta – gældseftergivelse Ej læst 
17/4 SKM2020.158.BR Skattepligtig indkomst – ekstraordinær genoptagelse – fuld skattepligt Ej læst 
17/4 SKM2020.157.SR Britisk LLP (Limited Liability Partnership) anset for skattemæssigt transparent Ej læst 
15/4 SKM2020.156.BR Forrentning af krav på tilbagebetaling af lønsumsafgift – dagældende rentecirkulære Ej læst 
15/4 SKM2020.155.BR Indkomst fra udlandet – manglende besvarelse af opfordringer reaktionsfristen Ej læst 
15/4 SKM2020.154.ØLR Ligningslovens § 2 – Handelspris ved overdragelse af udlejet lejlighed Ej læst 
15/4 SKM2020.153.BR Omkostningsgodtgørelse – hæftelse – aftalegrundlag – erklæring Ej læst 
15/4 SKM2020.152.ØLR Aktionærlån – skærpet bevisbyrde – insolvens på hævetidspunktet Ej læst 
15/4 SKM2020.151.SR Aktieombytning – Afståelse - Tilbagesalg til udstedende selskab Ej læst 
6/4 SKM2020.148.SR Minimumsbeskattet investeringsinstitut - aktiebaseret - skattefri fusion Ej læst 
3/4 SKM2020.147.SR Investeringsselskab - gennemsnitlig handelsværdiaktiebaseret Ej læst 
1/4 SKM2020.144.SR Fradragsret for forfaldne og betalte ydelser efter et gavebrev i en periode på 10 år indtil opsigelse. Ikke frad.. Ej læst 
31/3 SKM2020.141.LSR Skattefri virksomhedsomdannelse – Opgørelse af kapitalafkastgrundlag Ej læst 
31/3 SKM2020.139.LSR Indberetninger til AKFA-systemet Ej læst 
30/3 SKM2020.138.LSR Forskerskatteordningen - Genoptagelse Ej læst 
30/3 SKM2020.137.LSR Objektiv udlejningsværdi Ej læst 
30/3 SKM2020.136.ØLR Tinglysningsafgiftslovens § 6 a, 1. pkt. – begrebet ”tilførsel af aktiver” Ej læst 
18/3 SKM2020.111.SR Overdragelse af kontrakt – afskrivninger Gemt
11/3 SKM2020.106.BR Overdragelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter – ligningslovens § 2 Gemt
11/3 SKM2020.105.ØLR Transfer pricing – TNM-metoden – goodwillafskrivninger – hjemvisning Gemt
11/3 SKM2020.104.BR Manglende indeholdelse af A-skat og AM-bidrag – nettoløn - kildeskattelovens § 68 Gemt
11/3 SKM2020.103.ØLR Aktieindkomst – personlig indkomst – bevisbyrde Gemt
10/3 SKM2020.99.SKTST Liste over anerkendte flyselskaber for 2020 Gemt
9/3 SKM2020.98.SR Skattepligtig aktieombytning - aktieavance eller udbytte Gemt
6/3 SKM2020.97.SR Sekretariatsgodtgørelse - EU - Skattepligt Gemt
5/3 SKM2020.95.SR Dobbeltrepræsentationsaftale - agenthonorar - rette omkostningsbærer Gemt
27/2 SKM2020.86.SANST Omkostningsgodtgørelse – Forelagt brancheorganisation Gemt
18/2 SKM2020.74.SR Fast driftssted -overdragelse Gemt
14/2 SKM2020.72.BR Sejlads i ”international trafik” – Artikel 14, stk. 3 i Dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Cypern Gemt
12/2 SKM2020.69.SR Fusion - underskudsbegrænsning Gemt
11/2 SKM2020.67.ØLR Værdiansættelse af fast ejendom i dødsbo – sagkyndig vurdering Gemt
10/2 SKM2020.65.SR Pensionsbeskatning – EU-ansættelse – Objektiv skattefritagelse Gemt
7/2 SKM2020.64.LSR Kursgevinst på gæld i fremmed valuta i kommanditselskab Gemt
7/2 SKM2020.63.LSR Transfer pricing - Omkvalificering af skattefrit udbytte Gemt
7/2 SKM2020.62.LSR Transfer pricing – Omkvalificering af skattefrit udbytte Gemt
6/2 SKM2020.61.BR Syn og skøn over fordringers værdi for hele år afskåret Gemt
6/2 SKM2020.60.BR Befordringsfradrag lønindkomst Gemt
6/2 SKM2020.59.SR A.m.b.a. - Forsyningsselskaber - Omstrukturering - beskatning af andelshavere Gemt
5/2 Forskerskatteordning - Fast driftssted - Datterselskab Gemt
5/2 SKM2020.58.SR Forskerskatteordning - Fast driftssted - Datterselskab Gemt
5/2 Om ordinær genoptagelse af en skatteansættelse Gemt
5/2 SKM2020.57.VLR Om ordinær genoptagelse af en skatteansættelse Gemt
5/2 SKM2020.56.SR En kommune var ”et dansk ultimativt moderselskab” i henhold til konsolideringsreglen i SEL § 11, stk. 4 Gemt
5/2 SKM2020.55.HR Skattepligt af erstatning for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale Gemt
4/2 SKM2020.54.BR Maskeret udbytte – rette indkomstmodtager Gemt
4/2 SKM2020.53.ØLR Anmodning om ændring af skattefri fusion til skattepligtig – omgørelse – selvangivelsesomvalg Gemt
4/2 SKM2020.52.SR Succession - pengetankreglen - vindmøller og solceller Gemt
4/2 SKM2020.51.BR Skønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug Gemt
3/2 SKM2020.50.SKTST Pålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 62 - platformsbaserede tjenester Gemt
3/2 SKM2020.49.SKTST Pålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 62 - Money Transfer IV Gemt
31/1 SKM2020.48.BR Fri jagt – jagtejendom – fri sommerbolig – skovejendom – sommerboligbegrebet – rådighed Gemt
31/1 SKM2020.47.LSR Grundværdi og omberegnet grundværdi Gemt
31/1 SKM2020.46.LSR Dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Cypern – International trafik - Exemptionslempelse Gemt
27/1 SKM2020.37.HR Omkostninger – isoleret bevisoptagelse – omkostningsgodtgørelse – retsplejelovens § 343 Gemt
23/1 SKM2020.35.SR En række danske kommanditselskaber var ikke omfattet af selskabsskattelovens § 2 C Gemt
21/1 SKM2020.24.LSR Solcelleanlæg - Finansielt aktiv - Passiv kapitalanbringelse Gemt
21/1 SKM2020.23.LSR Skattepligtig gave – Korresponderende fradrag Ej læst 
6/5 SKM2020.184.BR Aktionærlån – udbytte eller løn 8/5 
6/5 SKM2020.182.SR LL § 4, deltager i interessentskab - selvstændigt erhvervsdrivende - ApS rette indkomstmodtager 9/5 
5/5 SKM2020.180.SR Lån fra selskab til eneanpartshavers bror 9/5 

 

Skatteministeriet

Op    Til top    Ned

Dato Overskrift Match Læst?
5/5 Skatteministeriet søger ambitiøse og fagligt dygtige medarbejdere til Koncernregnskab Gemt
4/5 Skatteministeriet søger højt kvalificerede økonomer til analyser og policy-udvikling Gemt
4/5 Skatteministeriet søger kontorchef til Økonomisk Politik og Analyse Gemt
30/4 Fæl­les EU-moms­reg­ler skal gav­ne dan­ske virk­som­he­der Ej læst 
29/4 Bolværk imod kapitalismens syge side Ej læst 
29/4 Alle Folketingets partier indgår aftale om styrket skattekontrol Ej læst 
27/4 Mere kontrol. Mindre svindel Ej læst 
23/4 Arbejdet med Panama Papers afslører skattepligtige beløb for næsten 1 milliard Ej læst 
22/4 Skatteministeriet søger ambitiøse og skarpe It-revisorer til Koncernrevision i Skatteministeriet Ej læst 
22/4 Skatteministeriet søger fagligt stærke medarbejdere til Koncernrevision Ej læst 
18/4 Yderligere 35 mia. kr. til danske virksomheder Ej læst 
17/4 Skatteminister: Momskontrollen skal styrkes markant Ej læst 
15/4 35 mia. kr. mere i likviditet til små og mellemstore virksomheder Ej læst 
1/4 Skatteministeriet søger afdelingschef til Stab og Kommunikation Ej læst 
31/3 Samtlige oplysningsfrister forlænges til 1. september Ej læst 
31/3 Samtlige oplysningsfrister forlænges til 1. september Ej læst 
31/3 Samtlige oplysningsfrister forlænges til 1. september Ej læst 
31/3 Samtlige oplysningsfrister forlænges til 1. september Ej læst 
31/3 Skatteministeriet søger ny kollega til departementets internationale kontor Ej læst 
30/3 Nu kan danskerne bruge deres udenlandske bil til at komme hjem Ej læst 
30/3 Covid-19: Mulighed for fritagelse for renter og gebyrer Ej læst 
27/3 Indkaldelse til pressemøde: Aftaler om det offentlige arbejdsmarked i hjemsendelsesperioden Gemt
26/3 Ny direktør til Spillemyndigheden Gemt
10/3 Corona-virus: Regeringen iværksætter i dag en række initiativer som hjælp for dansk økonomi Gemt
10/3 Skatteministeriets departement søger højt kvalificeret jurist med interesse for den grønne omstilling og EU-ret Gemt
18/2 Skatteministeriet søger en højt kvalificeret økonom til policy-udvikling og rådgivning af skatteministeren Gemt
18/2 Skatteministeriet søger erfaren økonom på konsulentniveau til analyser med Lovmodellen og policy-udvikling Gemt
18/2 Skatteministeriet søger højt kvalificerede økonomer til analyser og policy-udvikling på blandt andet boligbeskatningsområdet Gemt
17/2 Skatteministeriet søger en student til policy-udvikling og analyse Gemt
7/2 Styrelsesdirektør til Spillemyndigheden Gemt
7/2 It-revisorer til Koncernrevision i Skatteministeriet Gemt
6/2 Nyt udspil skal bekæmpe vanvidskørsel og genskabe tryghed på vejene Gemt
20/1 Skatteøkonomisk Redegørelse 2019 Gemt
15/1 Skatteøkonomisk Redegørelse 2019 Gemt

 

News At Heart Nyheder logo

 

 

 

 

 

 

 

undefined